אבטיח לגרעינים, משטרי השקיה ובקרתם בעזרת הצמח ומתח המים בקרקע ומדידת היבול בחישה מרחוק

    מחבר:
  • אריה בוסק
  • מנחם אליה
  • יגב קילמן
  • רון סגל
  • אנה ברוק

כחלק מהמאמץ הנמשך לזהות קריטריונים כדי לדייק את השקיית האבטיח לגרעינים במטרה להגיע ליבול מירבי אך ללא גרודים על קליפת הגרעינים, הוצב ניסוי דו-גורמי המשלב: 3 מועדים של תחילת ההשקיה עם 2 רמות השקיה

משטרי השקייה ובקרתם בעזרת טנסיומטרים ומדידת יבול בחישה מרחוק באבטיח לגרעינים 2021