דוררת באבטיח מללי

    מחבר:
  • לאה צרור
  • עוזי נפתליהו
  • עידן ריצקר
  • איציק אמיתי
  • אורי זיג

שאלת המחקר: האם גידול אבטיח מללי במחזור גידולי השלחין מגביר את מידבק הדוררת בקרקע ומסכן גידולים רגישים אחרים (תפוא"ד, אבוקדו?).
המטרה: לבחון האם נוצרות קשיונות דוררת על גבי 'קש' אבטיח בסוף הגידול.

מתוך כנס חמניות ומללי 2020

Watermelon Dorrat