דע את האויב: התפוצה והביולוגיה של העשב הפולש שלשי רגלני (Trianthema portulacastrum L.) בישראל

    מחבר:
  • יעקב גולדווסר
  • און רבינוביץ
  • חנן אייזנברג

שלשי רגלני (Trianthema portulacastrum L.) ובשמו הלועזי העממי Desert horse purslane הוא צמח  C4 חד שנתי ממשפחת החיעדיים (Aizoaceae), עשבוני וסוקולנטי, בעל אופי צימוח נמוך ושרוע על פני הקרקע

19.8 שר ביולוגיה מאמר