שלוש שנות גידול קינואה בנגב – מידע ומסקנות מניסויי הדברת עשבים

    מחבר:
  • עוזי נפתליהו
  • עידן ריצקר
  • איציק אברבנל

צמח הקינואה – הקינואה (quinoa Chenopodium) הוא צמח ממשפחת הירבוזיים. עמידותו של צמח הקינואה לתנאי סביבה קשים והשונות הגנטית הרבה בין זני הצמח השונים אפשרה את אקלומו לתנאי קרקע ואקלים מגוונים ברחבי העולם. צמח הקינואה נחשב כגידול עם יכולת הנבת יבול בתנאי גידול קשים

עוזי נפתליהו- קינואה בנגב - סיכום שלוש שנות ניסויי 2020