השפעת מועד הקציר על היבול והאיכות של חיטה למזון גס

מטרת העבודה: התאמת מחיר החומר היבש בהתאם  לסטייה מקציר בגיל המיטבי