מחלת הנבילה בתירס למסלוא – סיכום ניסויים 2019

    מחבר:
  • אופיר דגני
  • און רבינוביץ
  • אסף חן
  • שלומית דור

להלן מצגת העוסקת בנושא התבססות הפתוגן (Magnaporthiopsis maydis) בתירס מספוא, יחסי הגומלין שלו עם אנדופיטים אחרים בצמח והשפעתו על ערכו התזונתי של תחמיץ התירס להזנת בקר