השבה, שימור ואפיון של אוסף זני חיטה מסורתיים

    מחבר:
  • סיון פרנקין
  • שחל עבו
  • דוד בונפיל
  • עינב מייזליש
  • אבי לוי
  • חנן סלע
  • ביזי גולדברג
  • רואי בן דוד

להלן מצגת השבה, שימור ואפיון של אוסף זני חיטה מסורתיים משדות הפלחה של ארץ ישראל ושכנותיה, מתוך הכנס הארצי בדיווח מחקרים בפלחה חורף 2019 – בית דגן, 23.12.2019

Traditional wheat varieties