מבחן זני חיטה לגרגרים מולדת, עונת 2020-2019

    מחבר:
  • אור רם
  • יואב גולן
  • איציק אברבנל
  • יורם שטיינברג
  • רוחי רבינוביץ
  • רון דור סיני
  • גיא גלבוע

מבחן זני חיטה לגרגרים באזור רמות הגליל התחתון נערך זו השנה השלישית. מטרת המבחן הייתה להשוות בין זני חיטה לבדיקת התאמתם לתנאי הגידול הייחודיים באזור. המבחן כלל 7 זנים מסחריים של חיטת הלחם. הזנים נקצרו בקומביין לניסויים ונבדקו מבחינת המדדים המקובלים בגידול חיטה לגרגרים.

לזנים גדרה ועומר היה יבול גבוה במובהק מהזן נירית. המשקל הנפחי היה גבוה בכל הזנים. אחוז החלבון היה תקין בזנים גדרה, נירית וגדיש, ונמוך בזנים כיתאין, נגב, עומר ועמית. אחוז הגלוטן הרטוב היה תקין במרבית הזנים, אך נמוך במעט בזנים כיתאין, נגב ועומר, ונמוך מהרצוי בזן עמית

דוח מבחן זני חיטה לגרגרים מולדת 2019-2020