הדברת עלקת החמנית בזנים חדשים בקרקע כבדה

    מחבר:
  • און רבינוביץ

היקף גידול חמניות בגליל העליון ירד מ-14 אלף דונם ב-2001 ל-400 דונם ב-2016 בגלל עלקת החמנית. בשנים האחרונות נכנסו מספר זני מכלוא חדשים של חמניות שהראו סבילות או עמידות לה ולמרות שהזנים החדשים נמצאו עמידים ברמה גבוהה, עדיין קיים חשש סביר שבין מיליוני זרעי עלקת החמנית, ימצאו זרעים שיתגברו על מחסומי העמידות בזנים החדשים. לכן, נדרש למנוע או להקטין את הסיכוי להיטפלות ולהגדלת האילוח.

בניסוי נבחן ממשק ההדברה המתאים של עלקת החמנית, בזנים החדשים ובהשוואה לזנים המסחריים המגודלים באזור. הניסוי בוצע בקרקע כבדה בעמק החולה ונמצא שפוטנציאל האילוח בעלקת בחלקה היה גבוה מאד.

קריאת הניסוי המלא כאן >>