סיכום מבחני זנים בחימצה בתנאי שלחין – עונת 2020

    מחבר:
  • אור רם
  • עוזי נפתליהו
  • עידן ריצקר
  • נועם עמיר
  • איסי אורן
  • יהונתן הראל
  • רמון בראון

מבחני הזנים בחימצה נערכים כמדי שנה במסגרת מבחני הזנים הארציים, בכמה אזורי גידול שונים בארץ. מטרת מבחן הזנים היא לבחון זנים חדשים של חימצה, בהשוואה לזנים הקיימים, כדי להעלות את היבול ואת איכותו. תשומת לב רבה ניתנת למציאת זני חימצה עתירי יבול, העמידים למחלות העלים אסקוכיטה וכשותית, ולמחלת הקרקע פוזריום. בשנה זו נערכו שני מבחנים בתנאי שלחין; מבחן אחד במושבי הנגב, והמבחן האחר בשעלבים, שם ידוע כי הקרקע בחלקת הניסוי מאולחת בפוזריום

אור רם- מבחן זני חימצה שלחין מושבי הנגב ושעלבים 2020