סיכום מבחני זנים בחמצה עונת 2020

    מחבר:
  • אור רם
  • עוזי נפתליהו
  • עידן ריצקר
  • נועם עמיר
  • איסי אורן
  • יהונתן הראל
  • רמון בראון
  • לב ליטבינוב

עונת החורף 2020-2019 הייתה גשומה מהממוצע הרב שנתי בכל אזורי הגידול

אור רם - סיכום מבחני זנים בחמצה ובחמניות 2020