מחלות אביב בחיטה

    מחבר:
  • יפתח גלעדי
  • אור רם
  • ינון שחם
  • תמר אלון
  • עוזי נפתליהו

חיטה
מחלות: המחלות השכיחות ביותר בחיטה בארץ הן ספטוריית העלים, חילדון עלה, חילדון צהוב וקימחון. פחות שכיחות הן מחלות חילדון הקנה, פחמון פורח, חיסלון, ספטוריית הגלומות ומחלת הפסים הבקטריאלית.

מחלות ומזיקים באביב בחיטה 2020