תצפית זני תחמיץ רמת מגשימים חורף 2020/21

    מחבר:
  • איציק אברבנאל
  • אבישי ברט
  • מאיר שטרל
  • דוד בונפיל

לאור ריבוי חלקות החיטה בדרום רמת הגולן, הנקצרות בכל שנה לתחמיץ, נערכה בשדות רמת מגשימים תצפית להשוואה בין זנים המומלצים לתחמיץ, כדי לאתר את הזן המתאים ביותר לתנאים השוררים באזור זה

סיכום תצפית זני תחמיץ רמת מגשימים 2021 לפירסום (1)