אפיון דגם התפוצה, ואופן הניטור של המזיק החדש גדודנית פולשת, Spodoptera frugiperda, להלן- ג"פ

    מחבר:
  • רוחי רבינוביץ
  • יואל רובין
  • יורם שטיינברג
  • אור רם
  • יואב גולן

הגדודנית הפולשת, Spodoptera frugiperda, הגיעה לישראל באמצע יוני 2020 ובאופן מידי גרמה לנזקים גדולים

דוח מסכם גדודנית 2021