תוצאות ניטור צמחי 19 ליולי

    מחבר:
  • אורי לוי

השוואת נתוני הניטור לשנים עברו מלמדת שבגדול אנו נעים בתוואי 2019 במונחי צבירת יבול אבל העצירה המסוימת בצבירת חומר יבש עלים מטרידה. יש לוודא המשך רצף חידוש העלווה הן בהעלאת כמות המים והן בהבטחת רמת חנקן מספקת בצמחים. השוואת חלקות הניטור השנה, בינן לבין עצמן, מלמדת שיש שוני משמעותי בהתפתחות הצמח במערב האזור (בני דרום ויבנה) בהשוואה לשדות במזרח (צבר קמה) ובצפון (חמד). ההפרש ניכר כבר מתחילת העונה במונחים ווגטטיביים ורפרודוקטייבים. במערב השדות עתירי אברי פרי ויש להבטיח רצף מלוי ע"י עידוד העלווה במים ודשן. נראה שבבני דרום, למרות שצבירת הפרי מהירה, רצוי לדחוף חזק יותר את העלווה

ניתוח ניטור צמחי והמלצות 19 ליולי 2020