הדברת עשבים בגידולי אבטיח מללי

    מחבר:
  • און רבינוביץ
  • גיא אכדרי
  • חנן אייזנברג

קיימים 2 תכשירי הדברה לעשבים בשלב ההצצה של אבטיחי מללי אך ללא תכשיר נוסף, למועד קדם הצצה, קיימת בעיה להתמודד עם העשבים.

בניסוי שנערך בגליל העליון נבחנה בטיחות ויעילות של תכשירים נוספים שניתנו במועד לאחר הצצה לפני פתיחת טפטוף או המטרה ראשונה.

את הניסוי המלא ניתן לקרוא כאן >>