סיכום בחינת ממשק הדברה של קשיון רולפסי מופחת ריסוסים באבטיח מללי מושקה

    מחבר:
  • מרי דפני ילין
  • און רבינוביץ

באבטיח מללי פירות בשלים המתפתחים על קרקע רטובה נרקבים כתוצאה מהפטריה קשיון רולפסי (Sclerotium rolfsii) ולא נאספים לשיווק

דוח קשיון מללי פלחה קיץ 2020_מרי