מבחן זני חימצה בתנאי בעל – בית קמה, 2020

    מחבר:
  • אור רם
  • עוזי נפתליהו
  • עידן ריצקר
  • לב ליטבינוב

מבחן זני חימצה בתנאי בעל בנגב נערך השנה בשטחי גד"ש שקמה, ליד קיבוץ בית קמה, במסגרת מבחני הזנים הנערכים במקומות שונים ברחבי הארץ. מבחן הזנים נעשה במטרה לבחון זנים חדשים של חימצה, בהשוואה לזנים הקיימים, כדי להגדיל את כמות היבול ולשפר את איכותו. המבחן כלל 6 זנים, ביניהם זן מסחרי ותיק ששימש כביקורת

אור רם- מבחן זני חימצה בעל בית קמה 2020