מכתב למגדלים – ארגוט בסורגום ומהנעשה בארגון – ספטמבר 2020

    מחבר:
  • יואב גולן

מכתב למגדלים,
למגדלי הסורגום שלום רב,
לפני מספר ימים התגלה שדה סורגום בדרום בעל נגיעות נמוכה של ארגוט. השדה היה חלקה מעורבת של הזן פניקס וחניבעל. הזן פניקס בכיר יותר ולכן פרח מוקדם יותר ואכן נמצאה רמת נגיעות רבה יותר בזן זה

בבקשה לכם המגדלים לבקר באופן רציף כל יום בחלקות הסורגום ולפקח על תהליך הפריחה ואם נמצאות עדויות לנוכחות ארגוט (מצ"ב תמונות של נגיעות בפריחה).

המלצתנו היא שכל מי אשר מגדל את הזן פניקס ממספר האצווה 134-086 והמשיך את גידול הסורגום לגידול שני, יקצור את החלקה לפני פריחה או בהקדם האפשרי!!! עדיף להפסיד יבול מאשר להפסיד את השדה כולו.

מהנעשה בארגון - ספטמבר 20_