השראת עמידות בצמחים כנגד פתוגנים

    מחבר:
  • מירב לייבמן-מרקוס
  • מיה בר
  • יגאל אלעד

בעקבות גירויים שונים כגון הדבקה על ידי פתוגן, התיישבות של מיקרואורגניזמים מועילים או פרוקי רגליים, וגירויים מגורמים כימיים ואביוטיים שמתפקדים כסמני אזהרה, צמחים יכולים לכונן מצב פיזיולוגי ייחודי להשראת עמידות – "תיחול" (Priming) בצמח

מאמר השראת עמידות בצמחים כנגד פתוגנים_