מבחן זני חיטה למספוא עמק יזרעאל, עונת 2019 – 2020

    מחבר:
  • אור רם
  • יואב גולן
  • איציק אברבנל
  • יורם שטיינברג
  • רוחי רביבוביץ
  • שגיא מרק
  • נייגל פולארד

מבחן זני חיטה לתחמיץ באזור עמק יזרעאל מתקיים במסגרת מבחני הזנים הארציים, וכולל 8 זנים וקווים. מטרת מבחן זה הייתה להשוות בין זני חיטה קיימים ובין קווים חדשים, במטרה לשפר את יבולי החיטה המיועדת למספוא. המבחן נערך בשטחי גד"ש חורש יזרעאל, הסמוכים לקיבוץ יזרעאל. בעת הקציר לא הייתה רביצה של הזנים. הקו עצ.1 היה הבכיר ביותר. חיטפון 1010 היה בעל קמה גבוהה במובהק משאר הזנים והקווים. לא נמצאו הבדלים סטטיסטיים בין הזנים והקווים ביבול הטרי וביבול החומר היבש, מלבד הקו עצ.1, שהיה נמוך במובהק משאר הזנים והקווים, מלבד מהזן גליל

דוח מבחן זני חיטה למספוא עמק יזרעאל 2019-2020 לאחר הגהה מתוקן