דוח סיכום ניסוי לשיפור ממשק הגידול תחת ממשק אי פליחה

    מחבר:
  • ליאור גבר

במטרה לבחון שיטה להתמודדות עם עשבים בגידול חיטה בממשק אי פליחה בחנו בשני אתרים שיטה הנהוגה במקומות אחרים בעולם של ריסוס מונעי הצצה טרם זריעת החיטה והצנעתם באמצעות המזרעה במהלך הזריעה , הניסויים בוצעו ברוחמה (עם מזרעת טריפל דיסק) ובבית קמה (עם מזרעת ג'ון דיר דיסק בודד) במהלכם רוססו מספר תכשירים לפני זריעת החיטה ולאחר הריסוס נזרעו החלקות באמצעות מזרעות אי פליחה , מבחינת בטיחות לחיטה בניסוי שנזרע באמצעות מזרעת הטריפל דיסק (רוחמה) לא נצפו הבדלים ויזואלים או אחרים בהצצה, במהלך הגידול וביבול הגרעינים ואיכותם בין הטיפולים השונים להיקש , לעומת זאת בניסוי שנזרע באמצעות מזרעת ג'ון דיר דיסק בודד (בית קמה) רוב הטיפולים פגעו ויזואלית ומספרית בהצצה (היבול לא נקצר ניסוי זה ) . בשני הניסויים לא הייתה הצצה מספקת של עשבים כך שלא הצלחנו ללמוד דבר לגבי יעילות הטיפולים והשיטה.