חלקות קבועות ככלי מחקרי עבור שיפור ממשק הגידול בפלחה

    מחבר:
  • דוד בונפיל

בעונת תש"ף (2019-2020) זו השנה ה-46 ברציפות והשנה ה-27 מאז הכנסת ממשק אי פליחה, המשכנו לבחון את גידול החיטה בממשקים שונים בניסוי ארוך הטווח שבחלקות קבועות בגילת. בעונה זו טיפול הזרחן חזר לשתי רמות בדומה לרמות ההיסטוריות שניתנו טרום ביצוע המחקר של השבת פוריות. בחלקה שגדלה בעל, גם בעונה זו השפעות הממשק הראו יתרון לגידול אחת לשנתיים ולמתן דישון משולב (חנקן וזרחן). קיים יתרון מובהק לשיטת הגידול במחזור גידולים עם כרב נע, בתוך כרב לממשק העיבוד נמצאה השפעה מובהקת על יצור יבול הגרגרים הנותנת יתרון לאי פליחה

סיכום תשף חלקות קבועות