הדברת כשות השדות בקוטלי עשבים מעכבי חלוקת תאים

    מחבר:
  • ברוך רובין
  • יעקב גולדווסר
  • און רבינוביץ
  • משה סיבוני

כשות השדות הוא צמח טפיל על קרקעי מוחלט הנטפל לגידולים. בישראל נפגעים ממנו בעיקר עגבניות, חימצה, אבטיח, אספסת, גזר ובצל. למרות הנזקים הרבים הנגרמים על ידי הטפיל אין בידי החקלאים כלים מספקים להילחם בנגע זה.

בניסוי זה נבחן קוטל העשבים "קוראל" כפתרון להדברת כשות השדות בחימצה ובאבטיח מללי ונעשה ניסיון למצוא אם במנות מופחתות הוא יעיל בתנאי
שדה בהדברת כשות השדות וסלקטיבי לחימצה ולאבטיח.

קריאת הניסוי המלא כאן >>