אומדן העמידות לחלדונות העלה, הקנה והצהוב בזני חיטה חדשים – דוח מחקר לשנת 2020

    מחבר:
  • עמיר שרון
  • יעקב מניסטרסקי
  • חנן סלע
  • סמדר עזרתי
  • איתן מלאת
  • משה רונן

27 זני חיטה וכן זן חיטפון וזן ש"ש נזרעו בחלקות משתלה (כל קו בשורה) בשלוש חזרות בנובמבר 2019. כל חלקה כללה 4 שורות, מהן 3 של הקווים הנבחנים ואחת של המפיץ בהתאם למפת הניסוי. המפיצים היו Falchetto (לחילדון צהוב וחילדון קנה), T-4 (לחילדון עלה) ו"גדרה" (לחילדון צהוב). הניסוי הוקף בשתי שורות של הזן "לבנוני" הידוע ברגישותו לכל שלוש המחלות שנבחנו. ההדבקה נעשתה באמצעות איבוק המפיץ בתערובת נבגים וטלק ו/או בליטוף המפיץ בעלים נגועים. בסה"כ השדה הודבק בחילדון צהוב בארבעה מועדים שונים ובחילדון עלה וקנה בחמישה מועדים עד להופעה אחידה ומשמעותית של סימני המחלה על גבי הקווים המפיצים (טבלה 1 המצורפת בגוף הכתבה). אומדן חומרת המחלות התבצע פעמיים לכל מחלה בהפרש של שבועיים. התוצאה הגבוהה מבין השתיים נרשמה בדו"ח

עמיר שרון, משה רונן- אומדן העמידות לחלדון של זני חיטה חדשים 2020