יעילות היישום של דשן נוזלי ומוצק בדישון ראש בחיטה

    מחבר:
  • יפתח גלעדי
  • שמעון לחיאני
  • מחמוד זועבי
  • חזי גורן
  • אור רם
  • אשר אייזנקוט
  • דוד בונפיל
  • מור נויברט

להלן מצגת אודות נושא הדישון, מתוך הכנס הארצי בדיווח מחקרים בפלחה חורף 2019, בית דגן

Effectiveness of the application of liquid and solid fertilizer in wheatgrass