הנחיות לעונת פלחה חורף 2020 – 2019

    מחבר:
  • צליל שץ
  • יואב גולן
  • עופר גורן
  • איתן סלע

עד כה, הטמפרטורות בנובמבר גבוהות לממוצע הרב-שנתי הן מבחינת טמפ' מקסימום והן ברצף הימים החמים. הגשמים השנה התחילו בסימן משקעים פזורים ועד כה במרבית האזורים הצטברו פחות מ- 5% מהממוצע הרב שנתי

Directions for the winter season