פיתוח גישות מתקדמות מבוססות תמונה לזיהוי מוקדם של עלקת חמנית תוצאות ניסויי שדה משנת 2022

    מחבר:
  • רן לאטי
  • חנן אייזנברג
  • גיא עצמון

העלקת הינה עשב טפיל שורש המוביל לפחיתת יבול בחמנית ובגידולי מפתח נוספים המתפרשים על שטחים נרחבים בכל הארץ. קוטלי עשבים (אימזאפיק בחמנית) הינם האמצעי המרכזי להתמודדות עם בעיה זו אולם, ממשקי ההדברה הקיימים כיום מתעלמים לחלוטין מהשונות המרחבית הקיימת בשדות וחומרי ההדברה מיושמים בצורה הומוגנית על כל השדה. ניתן להניח כי נעשה שימוש מיותר בכמות רבה של קוטלי עשבים ביישום באזורים בהם לא קיימת עלקת. במקרים מסוימים קוטל העשבים פוגע בהתפתחות הפונדקאי (צמחי החמנית) ולכן ישנה חשיבות להימנע מיישום כאשר ניתן.