כתב הצהרה והתחייבות מגדל 2024 חיטה

חקלאים יקרים, מצ"ב כתב הצהרה והתחייבות למגדלי חיטה לשנת 2024 לשימושכם.