קול קורא למחקרים באגוזי אדמה

הנהלת ענף אגוזי האדמה, קוראת להגשת הצעות מחקר בתחום הענף לשנת 2023, שימומנו ע"י המועצה לשיווק אגוזי אדמה מתקציב מו"פ הנהלת ענף אגוזי אדמה. את תוכניות המו"פ יש להגיש עד 25.02.2023 .