שיפור יבול חומר יבש בשעורה בכתמי קרקע חוליים באזור לפידות קציר – 2016

    מחבר:
  • אריה בוסק
  • מנחם אליה
  • עידן ריצקר

עבודה זאת היא בחינה חוזרת של ההשפעה של טיפול בחומרים אורגניים שונים על יבול חומר יבש של חיטה.

רקע:

בעונת הגידול 2014/2015 בחנו את ההשפעה של טיפול בחומרים אורגניים שונים על יבול חומר יבש של חיטה. התוצאות היו מעודדות מאוד ובחורף 2015/2016 חזרנו לבחון נושא זה בחלקה סמוכה לזו בה נערך הניסוי בעונה הקודמת. בעונה זו, משיקולי מחזור זרעים, גידלו בחלקה שעורה מהזן "נוגה". כמו כן בדקו בתצפית את ההשפעה של חומרים שיושמו לקראת עונת הגידול 2014/2015 על יבול חומר יבש של השעורה שנזרעה בחורף 2015/2016. דהיינו, בחינת הערך השיורי של חומר זה.

למאמר המלא >>