ישום ברזל בחימצה בחלקה גירית ליד בית-ג'וברין

    מחבר:
  • אריה בוסק
  • מנחם אליה
  • ערן בן יעקב
  • ינון שחם

להלן מצגת מתוך כנס המגדלים, שנערך ב- 28.10.2019 במשקי הדרום:
ישום ברזל בחימצה בחלקה גירית ליד בית-ג'וברין

A pickling crop in the Jbrin house