תכשירים להדברת זחלים של הלקטית ורודה 2018

    מחבר:
  • מיכל אקסלרוד

יעילות הקטילה של הזחלים של הלקטית ורודה נבדקו בשני ניסויים. נמצא כי תכשירים שמכילים פירתרואיד פעלו היטב על הזחלים של הלקטית ורודה, בהשוואה לתכשירים אחרים שמשמשים לקטילת עשי לילה אחרים.

מיכל אקסלרוד- תכשירים להדברת זחלים של הלקטית ורודה 2018