נזקי רחף של תכשירים קוטלי עשבים לחלקות רוסקוס סמוכות

8/11/2016
בשנים האחרונות אירעו מקרים, בהם כתוצאה מרחף של קוטלי עשבים, בעיקר כאלו שרוססו למניעת נביטה בפרדסים וחלקות גד"ש הגובלים עם חלקות הרוסקוס, נגרם נזק רב מאוד בחלקות הרוסקוס. מדובר בנזק מצטבר של מיליוני שקלים. הנזק שנגרם לא התבטא רק בשורות הקצה של החלקה, אלא גם עמוק בתוכה.


הסיבה לכך מצויה ביכולת הריחוף של תכשירים להדברת עשבים, וכמובן גם עקב הרגישות הרבה שמגלים ענפי הרוסקוס הרכים בתקופת הגידול החורפי. יש לציין כי עיקר הנזק נגרם כתוצאה מפגיעה של תכשירים כמו גול (oxyfluorfen) ודומיו (גליגן, גלאון, גליידר), אך גם כתוצאה מתכשירים אחרים כמו אורורה .

המדריכים, החקלאים ורכזי הענפים נדרשים להיות מודעים לעניין ולהימנע מריסוסים בתכשירים אלו בסמיכות לבתי הרשת של הרוסקוס .