השפעת המרווחים בין שורות הכותנה על היבול 2018

    מחבר:
  • בועז נוי

בכותנה פימה מהזן V-70 שנזרעה בחוות הגד"ש גליל מערבי נבדקו שני מרווחי זריעה: צר = 76 ס"מ, מקובל = 96 ס"מ. שני המרווחים הושקו באותה מנת מים ונקטפו בקוטפת. לצורך חישוב היבול הובאו בחשבון שני קטעי השורות המרכזיות שבכל רבעיה (קטע = חלקה).

בועז נוי- השפעת המרווחים בין שורות הכותנה על היבול 2018