השבה, שימור ואפיון של מגוון גנטי "אבוד": זני חיטה עתיקים בא"י להשבחת זני חיטה מודרניים

    מחבר:
  • סיון פרנקין

אפיון גנוטיפי על סמך 84 סמני SNP בשיטת GBS, אומדן השונות הגנטית+ נקודת ייחוס לאוספי חיטה אחרים, הוספת שכבת מידע בנוגע לזהות הקווים ומקורם.

השבה, שימור ואפיון של מגוון גנטי אבוד זני חיטה עתיקים בארץ ישראל להשבחת זני חיטה מודרניים