הדברת בוגרים של הלקטית ורודה על ידי פירתרואידים שונים 2018

    מחבר:
  • מיכל אקסלרוד

יעילות הקטילה של עשים של הלקטית ורודה נבדקה בשלושה ניסויים. האחד, בדק את יעילות הקטילה על ידי פירתרואידים שונים. השני, בדק את יעילות הקטילה של פירתרואידים בשילוב עם תכשירי מתומיל וכלורפיריפוס. השלישי, בדק תכשירים נוספים שיעילים נגד עשי לילה שונים.

מיכל אקסלרוד- הדברת בוגרים של הלקטית ורודה על ידי פירתרואידים שונים 2018