דינמיקה של חרקים בשדה כותנה 2018

    מחבר:
  • אריה בוסק

בהמשך למעקב אחר שונות הפריסה של חרקים מזיקים ומועילים בשדה כותנה, שבוצע בעונת בשטחי קיבוץ גזר, חזרנו לבחון שנה נוספת את הפזור המרחבי 2017 בצבר קמה ובעונת 2016 בשדה כותנה.

אריה בוסק- דינמיקה של חרקים בשדה כותנה 2018