דוח מבחן זנים ארצי 2018

    מחבר:
  • עופר גורן

מבחן הזנים הארצי, המתקיים מדי שנה, הינו שלב חשוב בתהליך בחינת זנים חדשים והכנסתם לגידול מסחרי בישראל. השנה במסגרת מבחן הזנים הארצי נבחנו קווים חדשים של כותנת פימה לצד שני זנים מסחריים בשלושה אתרים.

עופר גורן- דוח מבחן זנים ארצי 2018