בדיקת התפתחות עמידות לשיטת בלבול הזכרים בהלקטית הוורודה 23018

    מחבר:
  • אלי הררי

ההלקטית הוורודה (הזחל הוורוד) הינה מזיק מפתח בשדות הכותנה בארץ. מזה שנים רבות כל חלקות הכותנה בארץ מטפלות במזיק בשיטת "בלבול הזכרים", שיטת הדברה ידידותית לסביבה שהובילה לירידה משמעותית בשימוש בחומרי הדברה כנגד המזיק.

אלי הררי- בדיקת התפתחות עמידות לשיטת בלבול הזכרים בהלקטית הוורודה 23018