בדיקת האינטראקציה בין שני גורמי מחלות קרקע בתירס ובכותנה 2018

    מחבר:
  • אופיר דגני

הכותנה היא הגידול העיקרי הנפגע מ- M. phaseolina והינו אחד הפונדקאים הידועים המעטים ל- H. maydis. לפיכך נבחנה האינטראקציה בין שני הפתוגנים בנבטים בעציצים בשני פונדקאים צמחיים.

אופיר דגני - בדיקת האינטראקציה בין שני גורמי מחלות קרקע בתירס ובכותנה 2018