Home

לוח מודעות

לוח אירועים

ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
30
31
01
02
03
1
 • 17:00

  גד"ש בנעלי בית. נושא ההרצאה: סקרים לגד"ש באמצעות צילומי אויר ממטוס

04
05
06
07
1
 • 00:00

  קול קורא להגשת תקצירים – ספטמבר 2020

08
1
 • 00:00

  קול קורא להגשת תקצירים – ספטמבר 2020

09
2
 • 10:00

  מפגש מועדון מגדלי יונקים – ZOOM

 • 20:00

  זום חודשי עם שר החקלאות ומנכ"ל משרד החקלאות

10
1
 • 17:00

  גד"ש בנעלי בית. נושא ההרצאה: עדכונים וחידושים בתוכנת גשם לניהול גד"ש‎

11
12
13
14
1
 • 14:00

  יום עיון מקוון בנושא הדברת עשבים בתבואות חורף

15
1
 • 13:00

  כנס סיכום פעילות ארגון עובדי הפלחה – חצי שנתי

16
3
 • 09:00

  מפגש מגדלים עם מועצת הכותנה

 • 11:00

  תזכורת מפגש בזום למגדלי מטילות

 • 11:00

  מפגש למגדלי מטילות בזום

17
1
 • 13:30

  הזמנה לחגיגה חקלאית וירטואלית של משקי דן שנה טובה ממשקי דן‎

18
19
Current Date
20
21
22
23
1
 • 18:00

  הזמנה לתערוכת המיכון הגדולה בישראל

24
1
 • 17:00

  גד"ש בנעלי בית – סדרת הרצאות שבועיות בפייסבוק לייב. נושא ההרצאה: משק המים בישראל

25
26
27
28
29
30
01
02
03