שירות ההדרכה והמקצוע

שירות ההדרכה והמקצוע:

אגף כתובת טלפון
הנהלת שה"מ ת.ד. 28 בית דגן 50250 03-9485345
אגף אגרו-אקולוגיה וגד"ש ת.ד. 28 בית דגן 50250 03-9485321
האגף למיכון וטכנולוגיה ת.ד. 28 בית דגן 50250 03-9485350/1
שרות השדה ת.ד. 28 בית דגן 50250 03-9485303
האגף להגנת הצומח ת.ד. 78 בית דגן 50250 03-9681500