מדריכי מיכון חקלאי – שה"מ

מדריכי מיכון חקלאי – שה"מ:

האגף למיכון וטכנולוגיה נייד דוא"ל
רוני אמיר -ראש תחום מיכון וטכנולוגיה 050-6241428 romir@shaham.moag.gov.il
הראל גרינבלט -מחוז עמקים 054-8195182 harelg@shaham.moag.gov.il
מיטב מאור – מחוז גילת 052-4635349 meitav15@gmail.com
שמשון שמאייב – מחוז מרכז 050-9827362 shmshonshamayev@gmail.com