הקצאות מים לשנת 2020

אמות המידה להקצאת מים לחקלאות לשנת 2020 נחתמו ע"י שר החקלאות – מצ"ב.

להלן עיקרי הדברים, דגשים והסברים:

 1. רישיונות תחילת שנת 2020:
 • בימים האחרונים צרכנים החלו לקבל את רישיונות המים לשנת 2020.
 • הקצאת תחילת השנה שווה להקצאת תחילת שנת 2019.
 • צרכנים שקיבלו תוספות בגין בע"ח ומיזמים חדשים במהלך שנת  2019 – ההקצאה תעודכן בקרוב בגובה התוספת שניתנה ב- 2019.
 • צרכנים שקיבלו תוספת בשנת 2019 בגין מטעים צעירים או תוספת פיתוח – התוספת תעודכן בקרוב בגובה התוספת שניתנה ב- 2019.
 1. תוספות במהלך השנה:

סה"כ התוספת תקבע בהתאם לכמות המשקעים בסוף חודש מרץ, מקסימום 325 מלמ"ק. (נכון ל9.2.20 התוספת עומדת על 20 מלמ"ק).

 • תוספות אוטומטיות ללא צורך בהגשת בקשה:

צרכנים שקיבלו תוספת אוטומטית בשנת 2019 – יקבלו לאחר סיום עונת הגשמים, תוספת בשיעור יחס התוספות הארצית כפול היקף התוספת שקיבל ב- 2019. צרכנים אלו יקבלו תוספת אוטומטית.

 • מקרים נוספים בהם יש צורך להגיש בקשה והבקשה תיבחן:
  צרכנים שנטעו מטעים אחרי 1.1.2016. יקבלו עד נורמת הצריכה או הכמות המבוקשת הקטן מבין השניים. במקרה זה יש להציג בנוסף לטופס בקשה, אחד מהמסמכים הבאים:
   • חשבוניות על שתילים.
   • תצלום אוויר של השטח המדובר לפני ואחרי הנטיעה
   • אישור חתום ע"י המתכנן לאחר בדיקתו.

ללא אחד האישורים הבאים – הבקשה לא תידון.

צרכנים המעוניינים להגדיל פעילות, בקשתם תיבחן אם תישאר יתרת מים לחלוקה.

 1. מיזמים חדשים ובעלי חיים:

            הגשת בקשות למיזמים חדשים עד 31.5.2020. ובקשות לבעלי חיים עד 31.10.2020.

 1. לוחות זמינים להגשת בקשות:
נושא מועד אחרון לקבלת  בקשות במחוזות משרד החקלאות
תוספת שפירים 30.4.2020
מיזמים 31.5.2020
בע"ח 31.10.2020
ניודי מים 31.10.2020
העברות מים 14.11.2020
עדכון תקרה שוטף
תיקונים שוטף
עדכון פרטי צרכן שוטף

למידע נוסף ולהגשת בקשות נא לפנות למתכננים האזוריים במחוז.

טופס 1 - תוספת
טופס 2 - מיזם חדש
טופס 3 - אישור ספק מים
טופס בקשה לבעלי חיים
טופס העברה או ניוד מים
תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה)התשף-2020 - חתום