כדאיות ממשק אי-פליחה לעומת ממשק מינימום עיבוד

    מחבר:
  • עידן ריצקר

תצפית המחקר המשווה בין ממשק המינימום עיבוד לממשק האפס עיבוד הרביעית נעשתה בעונת הגידול 2015-2016 והתה התצפית הרביעית בבדיקה זו.

בסיכום תצפית זו נמצא שגם אחרי 4 שנות מחקר השוואתי לא ניכרים הבדלים אמיתיים או משמעותיים בין שני הממשקים.

את המחקר המלא ניתן לקרוא כאן >>