ניהול ידע ורגולציה – יולי 2020

  מחבר:
 • מירי אטיאס

אנו ממשיכים בסדרת ההרצאות "גד"ש בנעלי בית" בקבוצת הפייסבוק, בימי חמישי בשעה 17:00, רשימת ההרצאות המתוכננת החודש:

 • 6.8 – ביו פחם – תוסף חדש ישן לקרקע, ד"ר נדב זיו, קומפוסט אור
 • 13.8 – חדשנות בחקלאות, אוריאל פרמן, מרכז חדשנות כנרת
 • 20.8 – חקלאות בברזיל ובדרום אמריקה, צחי רייך, נספח כלכלי בברזיל
 • 27.8 – ביג דאטה בחקלאות, איה מורג, צח פרנקל innovalley

להצטרפות לקבוצת הפייסבוק, לחצו על הקישור המצורף https://bit.ly/2RxkzVY:

חדש באתר יולי 2020 (ידיעות נבחרות):

בשל התפרצות נגיף הקורונה (COVID-19) בישראל וברחבי העולם, הוטלו מגבלות שונות הן על העסקים בישראל, והן על כניסה לגבולות המדינה למי שאינם אזרחי או תושבי ישראל. מצד אחד מועסקים רבים במשק מצאו עצמם ללא עבודה, ומצד שני, חקלאים רבים מצאו עצמם ללא כוח עבודה הנדרש להמשך הייצור החקלאי. יחד עם לשכות התעסוקה השונות, מציעים לקשר בין המבקשים לעבוד בחקלאות בתקופה זו, עד חזרת המשק לשגרה ובכלל

להמשיך לקרוא

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הינו הרגולטור הממשלתי לעניין בטיחות ובריאות העובדים במקומות עבודה. כחלק ממאמצי המינהל להבטיח את שלומם של המועסקים בענף החקלאות, מצ"ב מסמך המתאר בקצרה את דגשי הבטיחות והגהות בענף

להמשיך לקרוא

27 זני חיטה וכן זן חיטפון וזן ש"ש נזרעו בחלקות משתלה (כל קו בשורה) בשלוש חזרות בנובמבר 2019. כל חלקה כללה 4 שורות, מהן 3 של הקווים הנבחנים ואחת של המפיץ בהתאם למפת הניסוי. המפיצים היו Falchetto (לחילדון צהוב וחילדון קנה), T-4 (לחילדון עלה) ו"גדרה" (לחילדון צהוב). הניסוי הוקף בשתי שורות של הזן "לבנוני", הידוע ברגישותו לכל שלוש המחלות שנבחנו.

להמשיך לקרוא

בישראל מגדלים מידי שנה כמיליון דונם תבואות חורף (50% משטחי הגד"ש), רובם המכריע בתנאי בעל. החיטה מהווה את הגידול החורפי העיקרי להזנת מעלי גרה בארץ. בתנאי שוק כאלה, חייבת לעלות לבחינה מחודשת שאלת כדאיות גידול תבואות חורף בישראל עבור משק הבקר והחלב, באופן שיקטין את השימוש בגרעינים מיובאים במנה.

להמשיך לקרוא

חברת ג'ון דיר, השיקה לאחרונה מעמיסים מאוזנים בעלי מקביליות, שמיועדים לטרקטורים קטנים. מעמיסים אלה, מתאימים לטרקטורים הקומפקטיים: E1, R1, R2,ו- E3. המקביליות המכאניות, שומרות על אותה זווית של הכף לכל אורך המהלך שלה. בנוסף לכך, מעמיסים אלה יכולים לשאת מטען גדול יותר בארבעים אחוז מן המעמיסים ללא איזון.

להמשיך לקרוא

פעילויות נוספות

 • מחקר – בחודש האחרון נערכו מספר פגישות עם חוקרים, על מנת לנסות ולטייב את תהליך המחקר בארגון עובדי הפלחה. כמו כן, נערכת בחינה של יעדי המחקר לקולות קוראים הקרובים.
 • מחירון – לאחר סיום תהליך האפיון, אנו בוחנים אפשרות למעבר למחירון דיגיטלי כבר השנה.
 • הון אנושי – אנו עורכים בדיקה ראשונית ומצומצמת, על מנת לבחון דרכים לטיפול בהון האנושי בגד"ש.
 • קנ"ט – לקראת פגישה המתוכננת באמצע אוגוסט, אנו אוספים נתונים לגבי עלויות, במטרה לדייק את תחשיבי הביטוח והפוליסות.
 • מכון להנדסה חקלאית – נערכה פגישה עם מנהל המכון על מנת לשמר את הקשר של המכון למיכון חקלאי. במסגרת זו, התבקשנו לרכז בעיות מיכון בגד"שים שבהם המכון יוכל לסייע. מוזמנים להעביר אליי בקשות כאלו ככל שישנן.
 • פורום חדשנות – מפגש שני של פורום חדשנות מתוכנן ל-19.8 בקיבוץ סעד, במידה ובשל הנחיות הקורונה לא נוכל לקיים מפגש פרונטלי, נקיים פגישה בזום.

רגולציה

 • בעיות לווין – החודש נערכות שתי פגישות בנושא: בגליל עליון ובעוטף עזה, בהשתתפות מערך הסייבר הלאומי,  משרד החקלאות, קב"ט המועצות האזורית.

סוכם בפגישות כי:

  • תוכן מפה ארצית, המגדירה את האזורים המאוימים יותר בפלטפורמה GIS.
  • מערך הסייבר יבחן פתרונות טכנולוגים.
  • תבחן קבלת התראה על שיבוש מתוכנן ועדכון החקלאים באזורים הרלוונטיים.
  • יוזמנו נציגי התעשיות הטכנולוגיות להציע פתרונות.
  • יוכן תחשיב כלכלי לנזק הנגרם בעקבות שיבושים אלו.
 • דרכים חקלאיות – נערכה פגישה ראשונה, בה הוצגה הבעיה של מעברי כלים בדרכים חקלאיות. בפגישה סוכם, כי תיערך פגישה נוספת עם מנכ"ל משרד החקלאות לטובת קידום פתרון לבעיה.
 • הכרה בשווי מס לטנדרים – החודש נערכה פגישה עם התאחדות חקלאי ישראל והעמותה לשווי מס על מנת לקדם הצעת חוק בנושא.

בברכה,
מירי אטיאס, 052-3610047, miri@cotton.co.il