POTTINGER

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

אולי בארצנו, דבר זה אינו רלוונטי, אבל אולי בעתיד הוא יוכל להיות שמיש. חברת POTTINGER פיתחה למקצרה מוט חיישנים, שמשמש מסך קדמי אופטי. מתקן זה, מגלה בעלי חיים בתוך הקמה, ומרים את המקצרה כדי לעבור מעליהם, או עוצר את הטרקטור.  מתקן אופטי זה, מתאים למקצרה קדמית וגם למקצרה אחורית

להמשך קריאה POTTINGER