KRONE

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

בחברת קרונה, בנו כל השנים מכבשים לחבילות עגולות. הם היו בעלי גלילים, שבתוכם החבילה התגלגלה נלחצה ונבנתה. בשנה האחרונה, נראה שחלה אצלם תפנית במדיניות התכנון

להמשך קריאה KRONE