תקנות המים – הקצאות 2020

תקנות המים (הקצאות) המקוריות לחקלאות לשנת 2020, נקבעו ונכנסו לתוקפן ב- 1.1.2020 .בבסיס ההחלטה על היקף ההקצאה לשנת 2020 היה מצאי המים וחידוש מאגרי המים (האקוות, אקוויפרים) של חורף 2019 והערכת הגורמים המקצועיים של אופיו של חורף 2020 . בניגוד לצפי הראשוני, חורף 2020 הפתיע לטובה וכמויות הגשמים ופריסתם הארצית היו מעל הממוצע כך שמאגרי המים הארציים התמלאו וחלקם הגיעו לסף גלישה (לדוגמא הכנרת). עם פרוץ משבר הקורונה וחשש משרד החקלאות למשבר בביטחון אספקת המזון הטרי לאזרחי המדינה, פנה משרד החקלאות למועצת רשות המים בבקשה להגדיל את הקצאת המים לחקלאות עבור כלל הצרכנים. ביניהם הצרכנים במערכת הארצית ובאזורים שאינם במערכת הארצית כגון האזורים סובב ומעלה כנרת.

להמשיך לקרוא תקנות המים – הקצאות 2020

עמדת מים לישראל והתאחדות חקלאי ישראל לתקנות אמות המידה

להלן עמדת מים לישראל בנושא מכסות שהוגשה למשרד החקלאות היום. רשות המים קבעה את המכסות המצרפיות לפני שבוע. לדעתנו הן נמוכות מידי. לכן הגשנו ערעור שלא התקבל. אבל השאירו פתח לתוספות באפריל במידה ותהיה שנה גשומה. השנה משרד החקלאות התחיל לעבוד מוקדם וההקצאות שבדרך כלל נשלחות אליכם באפריל, ישלחו בשבועות הקרובים. רצוי מאוד שכל ישוב או אגודה הרוצים תוספת מכסות לעומת השנה שעברה, ישלח עוד השבוע מכתב למרכז המים האזורי של משרד החקלאות, עם העתק לחנה טובי ואל מים לישראל
להמשיך לקרוא עמדת מים לישראל והתאחדות חקלאי ישראל לתקנות אמות המידה